GastimunHP – Giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày tá tràng

415.000