V-Trition – Giúp hạn chế quá trình oxy hoá

1.386.000